108 Triết lý Sống

Mô Phật !
Trúc Lâm Trà quán xin gửi tới Quý vị 108 câu châm ngôn sống mà Trà quán rất yêu thích:
01.

Bình Luận